Dostęp do informacji publicznej

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniona na wniosek, zgodnie z Art 16.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie, zgodnie z Art16.

Wniosek o udzielanie informacji Publicznej należy kierować na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu

ul. Gliwicka 3

44 – 160 Rudziniec

lub pocztą elektroniczną na adres: bibliotekarudziniec1@wp.pl

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 38

Utworzono dnia: 10.05.2019

Dokument wprowadził:
Sylwia Welik

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

10.05.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Dostęp do informacji publicznej

10.05.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Dostęp do informacji publicznej

10.05.2019, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Dostęp do informacji publicznej